Disclaimer

DISCLAIMER

Auteursrecht

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Garantiemakelaars Nederland .

Merkenrecht

Garantiemakelaars is een wettig gedeponeerd handelsmerk en mag niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Garantiemakelaars Nederland .

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die door Garantiemakelaars Nederland  aan de correcte invoer van de gegevens besteedt wordt, kunnen Garantiemakelaars Nederland niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Garantiemakelaars Nederland   aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties. Hoewel Garantiemakelaars Nederland   uiterst selectief zijn ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen, kunnen zij niet instaan voor de inhoud daarvan.

Persoonsgegevens

Op sommige website pagina's kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan u om de gevraagde informatie al dan niet te verstrekken. Door u verstrekte gegevens kunnen worden opgeslagen en worden verwerkt. Dit gebeurt om u de door u gewenste informatie en/of offerte te kunnen (laten) toesturen. Daarnaast zou de informatie kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van eventuele nieuwe ontwikkelingen rondom  Garantiemakelaars Nederland . Reviews kunnen worden ingezet voor commerciële doeleinden.  Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van de Registratiekamer.