Te koop: Rijnstraat 2-16, 5626 AN Eindhoven

Plattegronden

Beschrijving

Lees meer
Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 24 oktober 2018 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur,
via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl)

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.

1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Woensel, sectie T, complexaanduiding 2600-A, appartementsindex 20, omvattende:

a. het éénhonderd/éénduizend zevenhonderd éénennegentigste (100/1.791e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een gebouw met verder toebehoren, plaatselijk bekend Boschdijk 1071 te Eindhoven, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Woensel, sectie T, nummer 560, groot dertien are negenennegentig centiare;

b. het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend Rijnstraat 2-16, 5626 AN Eindhoven;

2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Woensel, sectie T, complexaanduiding 2600-A, appartementsindex 24, omvattende;

a. het twaalf/eenduizend zevenhonderd éénennegentigste (12/1791e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1.a genoemde gemeenschap;

b. het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats op de begane grond, plaatselijk bekend Rijnstraat ongenummerd te Eindhoven;

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: debiteur staat ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum;
- de eventuele ontruimingskosten.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 9 oktober 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 20 november 2018.
Info: veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010-2001713, e-mail: Nisha.Hemradj@roxlegal.nl, in behandeling bij mw. Nisha Hemradj.

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Referentienummer 14110/4246596
Prijs Publieke veiling
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Maandag 1 oktober 2018
Laatste wijziging Woensdag 17 oktober 2018
Bouw
Type object Appartement, portiekflat
Woonlaag 2e woonlaag
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2010
Type dak Samengesteld
Isolatievormen Dakisolatie
Muurisolatie
Vloerisolatie
Dubbelglas
Oppervlaktes en inhoud
Gebruiksoppervlakte wonen 70 m²
Inhoud 190 m³
Indeling
Aantal bouwlagen 1
Aantal kamers 1 (waarvan 1 slaapkamer)

Marktcijfers Eindhoven

€ 235.126,- Gemiddelde verkoopprijs in Eindhoven Landelijk gemiddelde: € 257.145,-
€ 333.860,- Gemiddelde vraagprijs in Eindhoven Landelijk gemiddelde: € 319.842,-
25 Gemiddelde verkooptijd in Eindhoven Landelijk gemiddelde: 60
551 Gemiddeld aangeboden in Eindhoven Landelijk gemiddelde: 75.803
469 Gemiddeld aantal verkocht in Eindhoven Landelijk gemiddelde: 32.306
€ 2.032,-/m2 Gemiddelde prijs/m² in Eindhoven Landelijk gemiddelde: € 2.236,-/m2
Terug
Recent bekeken